POZVÁNKA NA SETKÁNÍ S ČECHY

Rádi bychom vás pozvali na již tradiční setkání s našimi studenty z Číny, Japonska a Koreje, které se uskuteční ve středu 31. 10. 2018 na Albertově 7/3a. Sejdeme se ve 14:00 hodin v aule. Plánovaný rozsah „oficiální“ části je cca 1 hodina společné konverzace ve škole a následný volný program (např. procházka, návštěva restaurace apod.).
Prosíme, přihlaste se do pondělí 22. 10. 2018 na email pavla.klimesova@ujop.cuni.cz.
Tešíme se na vás!

Zimní semestr je v plném proudu!

Máme za sebou první měsíc nového semestru a studenti si již vybudovali nová přátelství a poznali trochu české kultury…

S paní učitelkou Lenkou se někteří zúčastnili karlštejnského vinobraní, kam je odvezl historický vlak.

Paní učitelka Olga zase studenty vzala do Kramářovy vily – domu, kde bydlí předseda vlády. Tam se jen tak nikdo nepodívá!

Paní učitelky z Albertova se také i letos podíleli na Evropském dni jazyků 2019 a v Lucerně mluvili s cizinci v ránci Speak datingu.

Minulý týden jsme také začali speciální čtvrteční lekce pro studenty na úrovni A1 a A2. Někteří natáčeli vide, někteří se orientovali ve městě a jiní se seznamovali s novými kamarády z paralerní skupiny a hráli hry.