Den jazykové samostatnosti na Vyšehradě

Součástí výuky češtiny na Albertově jsou Dny jazykové samostatnosti. Studenti společně studují češtinu mimo prostředí školní třídy. Často musí i komunikovat s Čechy.