Letní škola 2019

Letní kurz Češina a česká kultura má na Albertově již dlouholetou tradici. Nikdy ale není stejný! Každý rok můžete potkat nové přátele ze  všech zemí světa a poznávat s nimi společně český jazyk. Letní kurz není ale jen studium češtiny – je to také hodně zábavy, kulturních aktivit a setkání s populárními českými osobnostmi!

Fotografie z letních škol můžete najít zde! 

The Summer course Czech and Czech culture has already long tradition at Albertov. But it is never the same! Every year you can meet new friends from all around the world and explore the Czech language together. However, the Summer course isn´t only about studying – it is also a lot of fun, culture activities and meetings with Czech famous people!

Pictures from the previous summer courses can be found here!

Kurz češtiny

Od 29. července do 23. srpna 2019 jen za 935€ !

Cena zahrnuje lekce od pondělí do pátku od 9:00 do 13:15, studijní materiály a kulturní aktivity a výlety.

Možnost ubytování:
Hotel Krystal (od 340€) nebo Ubytovna Vratislavova (od 330€)

Kulturní aktivity

CZ/ Každý den se můžete těšit na speciální program: literatura a divadlo, výtvarné umění, hudba, české filmy a jejich tvůrci, individuální program s učiteli, výlety v ČR a taky sport :)

Cultural activities

EN/ Every day you can look forward to a special program: literature, theatre, art, music, czech films and its creators, individual programme with teachers, trips in CR and also sport.

Czech course

From 29th of July to 23rd of August 2018 only for 935€!

The price includes lessons form Monday to Friday from 9:00 to 13:15, study materials, culture activities and trips.

Possible accomodation: Hotel Krystal (from 340€) or Ubytovna Vratislavova (from 330€)

Zajímá Vás, které slavné osobnosti se objevily na naší letní škole? Podívejte se do galerie zde.