O nás / About us

Studijní středisko Albertov je součástí Ústavu jazykové a odborné přípravy (ÚJOP) Univerzity Karlovy. Kromě obvyklých kurzů během semestru (semestrální, šestitýdenní, večerní, neintenzivní a individuální) pořádá speciální letní kurz…

CZ/ Tento čtyřtýdenní kurz se koná vždy v srpnu. Kromě intenzivní výuky češtiny v dopoledních hodinách se studenti odpoledne seznamují s významnými osobnostmi českého kulturního života, jejich díly a také s historií a historickými památkami České republiky. O víkendech mají možnost navštívit vždy jednu památku zapsanou do fondu UNESCA, ale i další pamětihodnosti v Čechách nebo na Moravě.

EN/ This four week course always takes place in August. Beside the intensive Czech classes, the students are meeting important people of Czech culture, they get to know their work and history and also visit historical monuments of the Czech republic. During the weekends they have the chance to visit one of the monuments on the UNESCO ś herritage list and other interesting places in Bohemia or Moravia.